zondag 20 juli 2014

Stilte voor de storm in Bagdad


Munjid stuurt twee lijfwachten om me naar zijn mortuarium te brengen. Ik sputter tegen. Vergeleken bij mijn bezoeken tussen 2003 en 2010 oogt de stad aanmerkelijk meer ontspannen. Veel van de explosiewerende muren die van talloze wijken een betonnen doolhof maakten, zijn verdwenen. Het centrum is zelfs druk en de etalages glitteren. Ook vrouwen gaan weer over straat, sommigen ongesluierd en in modieuze kleding. Maar Munjid snijdt me de pas af: “Vergis je niet. Het lijkt veilig, maar dat is het niet.” De volgende dagen zullen ook andere oude bekenden blijk geven van hun stilte voor de storm gevoel nu de extremistische beweging IS en Iraakse soennitische groepen de omgeving van Bagdad hebben ingenomen en sjiitische milities weer tot leven zijn gekomen.

De auto met twee potige beveiligers scheurt door de stad alsof we op boevenjacht zijn. Ik heb nauwelijks de kans om de vertrouwde aanblik van de leemkleurige daken met daartussen de kruinen van palmbomen en de koepels met azuurblauw mozaïek en ranke minaretten in me op te nemen.

zaterdag 12 juli 2014

Zwarte krachten in Mandalay


Groeten uit Birma. Het is wel duidelijk dat de Lente hier vooralsnog voorbij is. Bijna iedereen die ik spreek heeft het over Dark Forces en de Verborgen Handen van de oude macht. de anti-moslimstemming stijgt in nog steeds onrustig Mandalay, de stad waar de identiteit van het oude boeddhistische Birma verankerd ligt en waar radicale haatzaaiende monnik Wirathu zijn Hoofdkwartier heeft. Leden van een nieuw opgericht vredescomite in Mandalay zeggen dat het geweld -deels - geregisseerd is door de tegenstanders van een democratischer land en zal verergeren in aanloop naar verkiezingen. Birma gonst altijd van de speculaties en geruchten, maar er zijn onderhand genoeg aanwijzingen om die beschuldiging over manipulatie serieus te nemen. Ik luisterde ook nog naar het indringende relaas van een slimme jonge ooggetuige die zag hoe een bende mannen in een klaarstaande minitruck met bewakers werd weggereden toen hun klus geklaard was. Zijn verhaal komt overeen met verklaringen uit andere plaatsen waar de agressie tegen moslims oplaaide.
Terwijl politieke hervormingen verdere averij oplopen gaat de economische roofbouw door.